Ang International Writing Centers Association, a Pambansang Konseho ng Mga Guro ng Ingles kaakibat na itinatag noong 1983, pinasisigla ang pagbuo ng mga director ng pagsusulat center, tutor, at tauhan sa pamamagitan ng pag-sponsor ng mga pagpupulong, publication, at iba pang mga propesyonal na aktibidad; sa pamamagitan ng paghihikayat sa iskolarsip na nakakonekta sa mga larangan na nauugnay sa sentro; at sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pang-internasyonal na forum para sa mga alalahanin sa sentro ng pagsulat.