IWCA Pozisyon Beyanları, IWCA kurulu tarafından incelenen ve üyeliği tarafından onaylanan pozisyonları ifade eder. Bir pozisyon bildirimi oluşturmak için mevcut prosedürler şu adreste bulunabilir: IWCA Yönetmelikleri:

Pozisyon İfadeleri

a. Pozisyon İfadelerinin İşlevi: IWCA pozisyon beyanları, organizasyonun çeşitli değerlerini onaylar ve yazı merkezleri çalışma ve yazı merkezi çalışmalarının karmaşık dünyasıyla ilgili güncel konularda yön sağlar.

b. Süreç Amaçlı: IWCA pozisyon beyanı tutarlı ve şeffaf bir süreç sağlar ve pozisyon ifadelerinin dinamik, güncel ve işlevsel kalmasını sağlar.

c. Kimler Teklif Edebilir: Pozisyon beyanı önerileri, kurul onaylı bir komiteden veya IWCA üyelerinden gelebilir. İdeal olarak, pozisyon ifadeleri fikir birliği oluşturma veya işbirliğine dayalı yaklaşımı içerecektir. Örneğin, pozisyon ifadeleri, kuruluşun kimliğine veya bölgeye göre çeşitliliğini temsil eden birden fazla kişiden gelen imzaları içerebilir.

d. Pozisyon İfadeleri için Yönergeler: Bir pozisyon beyanı:

1. Hedef kitleyi ve amacı belirleyin

2. Bir gerekçe ekleyin

3. Açık, gelişmiş ve bilgili olun

e. Başvuru Süreci: Önerilen durum beyanları e-posta yoluyla Anayasa ve İç Tüzük Komitesine sunulur. IWCA Kuruluna gözden geçirilmek üzere bir beyan sunulmadan önce birden fazla taslak gerekebilir.

f. Onay süreci: Pozisyon beyanları, Anayasa ve İçtüzük Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulur ve oy veren yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanır. Kurulun onayı ile durum beyanı, kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu ile üyeye onay için sunulur.

g: Devam Eden İnceleme ve Revizyon Süreci: Pozisyon bildirimlerinin güncel olduğundan ve en iyi uygulamaları temsil ettiğinden emin olmak için, pozisyon beyanları en az tek yılda bir gözden geçirilecek, güncellenecek, revize edilecek veya yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü şekilde arşivlenecektir. Arşivlenen beyanlar IWCA web sitesinde kalacaktır. Beyanların gözden geçirilmesi, paydaşların bakış açılarını ve beyanlarla doğrudan ilgili olan üyelerin görüşlerini içerecektir.

h: Gönderi Süreci: Yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, pozisyon beyanları IWCA web sitesinde yayınlanacaktır. IWCA dergilerinde de yayınlanabilirler.

Güncel IWCA Pozisyon Beyanları ve İlgili Belgeler