Заяви про позицію IWCA формулюють позиції, перевірені правлінням IWCA та затверджені його членом. Поточні процедури створення заяви про позицію можна знайти в Статут IWCA:

Виписки про позицію

a. Функція заяв про позицію: Позиції IWCA підтверджують різноманітні цінності організації та надають вказівки щодо актуальних питань, що стосуються складного світу роботи письменницьких центрів та досліджень письменницьких центрів.

b. Мета процесу: Положення про позицію IWCA забезпечує послідовний і прозорий процес та гарантує, що заяви про позиції залишаються динамічними, актуальними та функціональними.

c. Хто може запропонувати: Пропозиції щодо висловлення позиції можуть надходити від затвердженого комітетом комітету або від членів IWCA. В ідеалі, висловлення позицій включатиме підхід до досягнення консенсусу або спільний підхід. Наприклад, заяви про позицію можуть містити підписи кількох осіб, що представляють різноманітність організації за ідентичністю чи регіоном.

d. Вказівки щодо заяв про позицію: Заява про позицію:

1. Визначте аудиторію та мету

2. Включіть обгрунтування

3. Будьте чіткими, розвиненими та поінформованими

e. Процес подання: Заяви щодо позиції подаються електронною поштою до Комітету з питань конституцій та статутів. Перед поданням заяви на розгляд Ради IWCA може знадобитися кілька проектів.

f. Процес затвердження: Заяви про позицію будуть представлені на розгляді Ради Комітетом з питань конституцій та статутів та схвалені більшістю членів комісії з голосування. Після схвалення Ради, виклад позиції буде представлений членам для ратифікації більшістю 2/3 поданих голосів.

g: Продовження процесу перегляду та перегляду: Щоб гарантувати, що висловлювання позицій є актуальними та представляють найкращі практики, висловлення позиції будуть переглядатись принаймні кожний непарний рік, оновлюватися, переглядатися або архівуватися, як вважатиме доречною рада. Архівні заяви залишатимуться доступними на веб-сайті IWCA. Перегляд заяв включатиме точки зору зацікавлених сторін та членів, що мають безпосереднє відношення до заяв.

h: Процес проводки: Після затвердження радою заяви про позицію будуть розміщені на веб-сайті IWCA. Вони також можуть бути опубліковані в журналах IWCA.

Поточні заяви про позицію IWCA та відповідні документи