Chào mừng đến với Hiệp hội Trung tâm Viết văn Quốc tế!

Hiệp hội Trung tâm Viết văn Quốc tế, một Hội đồng giáo viên tiếng Anh quốc gia chi nhánh, được thành lập vào năm 1983. IWCA thúc đẩy sự phát triển của các giám đốc trung tâm viết văn, gia sư và nhân viên bằng cách tài trợ sự kiện, ấn phẩm, và các hoạt động chuyên môn khác; bằng học bổng khuyến khích kết nối với các lĩnh vực liên quan đến trung tâm viết; và bằng cách cung cấp một diễn đàn quốc tế cho các mối quan tâm của trung tâm viết.

Nếu bạn làm việc trong một trung tâm viết hoặc học các trung tâm viết, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tham gia IWCA. Thành viên giá cả phải chăng. Các thành viên đủ điều kiện để đăng ký tài trợ, tham gia kết hợp cố vấn của chúng tôi, đưa ra đề cử cho giải thưởng, đăng ký các sự kiện của chúng tôi, phục vụ trên bảng IWCA và đăng lên IWCA hội đồng quản trị công việc.

IWCA do Ban IWCA và có mười bảy nhóm liên kết. Nếu bạn chưa quen với học bổng và công việc của trung tâm viết văn, hãy nhớ ghé thăm tài nguyên .