Hiệp hội Trung tâm Viết văn Quốc tế là một tổ chức phi lợi nhuận, tất cả tình nguyện do người bầu chọn lãnh đạo Hội đồng quản trị điều hành. Công việc của tổ chức được chia sẻ bởi các thành viên IWCA phục vụ trên Ban IWCA và các ủy ban thường trực của IWCA và phục vụ như IWCA ghế sự kiện và các biên tập viên tạp chí. Tổ chức tuân theo Hiến pháp và Quy chế của IWCA. IWCA hiện có nhiều tổ chức liên kết vòng quanh thế giới.

Các thành viên của tổ chức trong những năm qua có giá trị rõ ràng trong Tuyên bố vị trí của IWCA.

Các thành viên được mời tham gia tham gia vào IWCA bằng cách chạy cho cuộc bầu cử, phục vụ trên ủy ban, tổ chức sự kiệnvà viết tuyên bố vị trí.