Tuần lễ Trung tâm Viết văn Quốc tế là cơ hội để những người làm việc trong các trung tâm viết văn tôn vinh khả năng viết và truyền bá nhận thức về vai trò quan trọng của các trung tâm viết văn trong trường học, trong khuôn viên trường đại học và trong cộng đồng lớn hơn.

LỊCH SỬ

Hiệp hội Trung tâm Viết văn Quốc tế, để đáp lại lời kêu gọi từ các thành viên, đã thành lập “Tuần lễ các Trung tâm Viết văn Quốc tế” vào năm 2006. Ủy ban thành viên bao gồm Pam Childers, Michele Eodice, Clint Gardner (Chủ tịch), Gayla Keesee, Mary Arnold Schwartz và Katherine Máy quay. Tuần được lên lịch hàng năm vào khoảng Ngày lễ tình nhân. IWCA hy vọng rằng sự kiện thường niên này sẽ được tổ chức tại các trung tâm viết lách trên khắp thế giới.

IWCW 2021

IWCA đã tổ chức lễ kỷ niệm các trung tâm viết trong tuần ngày 8 tháng 2021 năm XNUMX. Để biết những gì chúng tôi đã làm và để xem bản đồ tương tác của các trung tâm viết trên toàn cầu, hãy xem Tuần IWC 2021.