Tạp chí Trung tâm Viết là một ấn phẩm được IWCA tài trợ.

WCJ được xuất bản hai lần hàng năm.

Để biết thêm thông tin về tạp chí, bao gồm cách gửi một bài báo hoặc đánh giá để xem xét, vui lòng truy cập WCJ website: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

 

____________________

 

Đánh giá ngang hàng là một ấn phẩm được IWCA tài trợ. 

TPR là một văn bản web trực tuyến, truy cập mở, đa phương thức và đa ngôn ngữ để quảng bá học bổng cho các học viên sau đại học, đại học và trung học và các cộng tác viên của họ.

 

Để biết thêm thông tin về tạp chí, bao gồm cách gửi một bài báo hoặc đánh giá để được xem xét, vui lòng truy cập TPRtrang web của: thepeerreview-iwca.org or nhấn vào đây .