IWCA là một tổ chức phi lợi nhuận được hỗ trợ tài chính bởi các thành viên và sự kiện. Các khoản đóng góp luôn được chấp nhận và sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu và du lịch của thành viên (đặc biệt là sinh viên). Đóng góp bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện bằng cổng thành viên của chúng tôi. Các khoản đóng góp bằng séc có thể được gửi đến Thủ quỹ IWCA Elizabeth Kleinfeld tại ekleinfe@msudenver.edu. Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế và sẽ cung cấp biên lai.

Bạn cũng có thể hỗ trợ tổ chức và sứ mệnh của chúng tôi bằng cách tài trợ cho một sự kiện IWCA.