TPR là một văn bản web hoàn toàn trực tuyến, truy cập mở, đa phương thức và đa ngôn ngữ để quảng bá học bổng cho các học viên sau đại học, đại học và trung học và các cộng tác viên của họ.

 

 

Biên tập viên: Nikki Caswell
Liên hệ cho TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR trên web: thepeerreview-iwca.org

Đánh giá ngang hàng là một ấn phẩm được IWCA tài trợ.