IWCA dành riêng để tài trợ cho các học giả và học bổng của trung tâm viết văn.

Các Thành viên IWCA có thể đăng ký các khoản trợ cấp sau: Tài trợ nghiên cứu IWCA, Tài trợ luận văn IWCA, Tài trợ cho nghiên cứu sau đại học của Ben RafothTrợ cấp Du lịch.

IWCA trao các giải thưởng sau hàng năm: Giải thưởng bài báo xuất sắc, Giải thưởng Sách xuất sắc, và Giải thưởng nhà lãnh đạo tương lai.

Mô hình Giải thưởng Dịch vụ Xuất sắc của Muriel Harris được đưa ra trong các năm chẵn.