Hiệp hội Trung tâm Viết văn Quốc tế (IWCA) cam kết cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các gia sư đồng cấp ở mọi cấp độ và công nhận các gia sư đồng môn thể hiện kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và quan tâm đến các nghiên cứu của trung tâm viết. 

Học bổng Lãnh đạo tương lai IWCA sẽ được trao cho bốn nhà lãnh đạo trung tâm viết văn trong tương lai. 

Các ứng viên giành được học bổng này sẽ được tặng $ 250 và một năm thành viên IWCA. Những người nhận giải cũng sẽ được mời tham dự một cuộc trò chuyện ảo với các nhà lãnh đạo IWCA trong hội nghị IWCA 2021 hàng năm. 

Để đăng ký, vui lòng gửi thông tin sau trực tiếp đến Chủ tịch Học bổng Nhà lãnh đạo Tương lai, Rachel Azima: razima2@unl.edu 

  • Một bản tuyên bố gồm 500–700 từ thảo luận về mối quan tâm của bạn đối với trung tâm viết và các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo trong tương lai trong lĩnh vực trung tâm viết. Cũng vui lòng bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ email, tổ chức liên kết và thông tin hiện tại của bạn chức vụ / chức danh tại cơ sở trong tuyên bố bằng văn bản của bạn.

Người nhận năm 2021:

  • Tetyana (Tanya) Bychkovska, Đại học Bắc Arizona
  • Emily Dux Speltz, Đại học bang Iowa
  • Valentina Romero, Cao đẳng cộng đồng Bunker Hill
  • Meara Waxman, Đại học Wake Forest