I-IWCA izinikezele ekuxhaseni izifundiswa zeziko lokubhala kunye nezifundo.

Amalungu e-IWCA ayakwazi ukufaka izicelo zezibonelelo zilandelayo: Isibonelelo soPhando se-IWCA, Isibonelelo sokuXhotyiswa kwe-IWCA, Isibonelelo soPhando ngoBen Rafoth, yaye Iigranti Zokuhamba.

IWCA ikhupha la mabhaso alandelayo minyaka le: Ibhaso leNqaku eliGqwesileyo, Ibhaso leNcwadi eliGqwesileyo, kwaye i Iimbasa zeNkokheli zeXesha elizayo.

The UMuriel Harris oBalaseleyo kwiMbasa yeNkonzo ikhutshwa nkqu nangeminyaka.