IVeki yamaZiko okuBhala yaMazwe ngaMazwe lithuba kubantu abasebenza kumaziko okubhala ukubhiyozela ukubhala nokusasaza ulwazi malunga nendima ebalulekileyo edlalwa ngamaziko okubhala ezikolweni, kwiikholeji zeekholeji nakuluntu olukhulu.

UMLANDO

Umbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi, ukuphendula umnxeba osuka kubulungu bayo, wadala "iVeki yamaZiko okuBhala yaMazwe ngaMazwe" ngo-2006. Ikomiti yobulungu yayiquka uPam Childers, uMichele Eodice, uClint Gardner (uSihlalo), uGayla Keesee, uMary Arnold Schwartz, noKatherine Umxholo. Iveki icwangciselwe unyaka nonyaka malunga nosuku lweValentine. IWCA inethemba lokuba lo msitho wonyaka uya kubhiyozelwa kumaziko okubhala kwihlabathi liphela.

IWCW 2021

IWCA ibhiyozela amaziko okubhala ngeveki kaFebruwari 8, 2021. Ukubona esikwenzileyo kwaye sijonge kwimephu yokusebenzisana kweziko lokubhalela kwihlabathi liphela, jonga Iveki ye-IWC 2021.