Ukubhiyozela uMhlala-phantsi kunye nokufezekiswa kowayesakuba nguMongameli we-IWCA, uJon Olson

[Icatshulwe ku inqaku elipheleleyo nguNicolette Hylan-King]

Ekupheleni kukaDisemba, uJon Olson uza kuwugqiba umsebenzi wakhe weminyaka engama-23 njengentshatsheli yokufundisa ngoontanga ngokubhala ePenn State. Njengoprofesa onxulumene nokubhala kwiSebe lesiNgesi kunye nomphengululi kwindawo yokuhlala yokubhala kunye nokunxibelelana kwiPenn State Learning, u-Olson ucebise izizukulwana zabaqeqeshi bezontanga ngokubhala kwaye wabumba i-theory kunye nokusebenza okukhokela amaziko okubhala ePenn State.

Igalelo lika-Olson kwicandelo lolawulo lwenkqubo yokubhala kunye nokufundiswa koontanga ngokubhaliweyo kuye kwaqatshelwa ngokuqeshwa kunye namabhaso. Usebenze njengomongameli we-International Writing Centres Association ukusuka ngo-2003-05. Ufumene iBhaso likaRon Maxwell leNCPTW lokuKhokela ngokuBalaseleyo ekuKhuthazeni iZenzo eziDibeneyo zokuFunda koTitshala abaFundisayo ekuBhaleni (ngo-2008) kunye noMbutho weZiko eliBhalayo loMbutho weMuriel Harris Award Award (2020).