Uyemukelwa kwi-International Writing Centers Association!

I-International Writing Centres Association, a UMkhandlu Kazwelonke Wabafundisi BesiNgisi inxusa, yasungulwa ngo-1983. IWCA ikhuthaza ukuthuthukiswa kwabaqondisi besikhungo sokubhala, abafundisi nabasebenzi ngokuxhasa izenzakalo, izincwadi, neminye imisebenzi yobungcweti; ngokukhuthaza imifundaze exhunywe ezinkambeni ezihlobene nezikhungo zokubhala; nangokuhlinzeka ngesithangami samazwe omhlaba sokubhalela izikhungo ezikhathazayo.

Uma usebenza esikhungweni sokubhala noma ezikhungweni zokubhala, sinethemba lokuthi uzojoyina i-IWCA. Ubulungu amanani ayathengeka. Amalungu ayafaneleka ukufaka isicelo sethu izibonelelo, ujoyine ukuhambisana kwethu nomeluleki, wenze ukuphakanyiswa kwesethu Imiklomelo, bhalisela imicimbi yethu, sikhonze ebhodini le-IWCA, bese sithumela ku-IWCA ibhodi lomsebenzi.

IWCA iholwa yi Ibhodi le-IWCA futhi ineshumi nesikhombisa amaqembu ahambisanayo. Uma umusha ekubhaliseni isikhungo semfundo nomsebenzi, qiniseka ukuthi uvakashela eyethu izinsiza ikhasi.

Yini Edingekayo Kubaphathi Futhi Uzozuza Kanjani Ngokusebenza?

I-IWCA njengamanje ifuna ukuqokwa kwalezi zikhulu ezilandelayo: IPhini Likamongameli UNobhala UMgcinimafa IWCA futhi imema amagama aphakanyisiwe kanye nokuziphakamisa kumalungu eBhodi alandelayo: Omele Abamele Abakhulu (ingqikithi engu-3) Ummeleli Weminyaka Emibili Wekolishi Omele Intanga Yokufundisa (2 isiyonke) Iziphakamiso futhi ukuziphakamisa kufanele kuthunyelwe lapha ngo-June 2, 1. Bonke abaqokiwe kufanele babe amalungu e-IWCA…