Ukubuyekezwa Kontanga ungumbhalo we-inthanethi ogcwele, ovulekile ukufinyelela, owokusetshenziswa kwezilimi eziningi nowezilimi eziningi wokugqugquzela ukufundiswa kwabafundi ngabathweswe iziqu, abenza iziqu zabafundi, kanye nabasebenza ezikoleni zamabanga aphezulu nabahlanganyeli babo.

Xhumana ne- I-TPR: editor@thepeerreview-iwca.org

I-TPR kuwebhu: http://thepeerreview-iwca.org

Abahleli:

  • UNikki Caswell, East Carolina University (Umhleli)
  • UMorgan Banville, e-East Carolina University (Umhleli Ophothule Iziqu)
  • UYanar Hashlamon, e-Ohio State University (Umhleli Wesiqu Esithweswe Iziqu)
  • UKaren Moroski, eMichigan State University (Umhleli Wokuphatha)
  • URandall W. Monty, University of Texas Rio Grande Valley (Isihleli Sewebhu)
  • URebecca Hallman Martini, University of Georgia (Umhleli Wokuqala)