I-International Writing Centres Week iyithuba labantu abasebenza ezikhungweni zokubhala ukuze bagubhe ukubhala nokusabalalisa ukuqwashisa ngezindima ezibalulekile ezidlalwa izikhungo zokubhala ezikoleni, ezikhungweni zemfundo ephakeme nasemphakathini omkhulu.

UMLANDO

I-International Writing Centers Association, isabela ikholi evela kubulungu bayo, yakha i- “International Writing Centres Week” ngo-2006. Ikomidi lobulungu lalihlanganisa uPam Childers, uMichele Eodice, uClint Gardner (uSihlalo), uGayla Keesee, uMary Arnold Schwartz, noKatherine I-Theriault. Isonto lihlelelwe unyaka nonyaka ngoSuku lwe-Valentine. IWCA inethemba lokuthi lo mcimbi waminyaka yonke uzogujwa ezindaweni zokubhala emhlabeni jikelele.

IWCW 2021

I-IWCA igubhe izikhungo zokubhala phakathi nesonto likaFebhuwari 8, 2021. Ukubona esikwenzile nokubheka ibalazwe elisebenzisanayo lesikhungo sokubhalela emhlabeni wonke, bheka Iviki le-IWC 2021.