I-International Writing Centers Association (IWCA) izibophezele ekuhlinzekeni ngamathuba okuthuthukiswa kochwepheshe kumalungu abafundi bomphakathi wesikhungo sokubhala kanye nokuqaphela abafundisi bontanga kanye/noma abaphathi kunoma yiliphi izinga le-undergraduate kanye neziqu ababonisa amakhono aqinile obuholi kanye nentshisekelo ezifundweni zesikhungo sokubhala.

I-IWCA Future Leaders Scholarship izoklonyelwa kubaholi abane besikhungo sokubhala esizayo. Unyaka ngamunye kuzoqashelwa okungenani umfundi oyedwa oneziqu futhi okungenani oyedwa oneziqu uzoqashelwa.

Abafake izicelo abathola lo mfundaze bazoklonyeliswa ngo-$250 futhi bazomenywa ukuba beze esidlweni sasemini noma sakusihlwa nabaholi be-IWCA phakathi nengqungquthela yaminyaka yonke ye-IWCA.

Ukufaka isicelo, kufanele ube yilungu le-IWCA elinokuma okuhle futhi uhambise isitatimende esibhaliwe samagama angama-500–700 esixoxa ngentshisekelo yakho ezikhungweni zokubhala kanye nezinjongo zakho zesikhathi esifushane nezesikhathi eside njengomholi wesikhathi esizayo emkhakheni wesikhungo sokubhala. Thumela isicelo sakho nge leli fomu le-Google. Isitatimende sakho singabandakanya ingxoxo yalokhu:

  • Izinhlelo zesikhathi esizayo zemfundo noma umsebenzi
  • Izindlela onikele ngazo esikhungweni sakho sokubhala
  • Izindlela ozithuthukisile noma ongathanda ukuzithuthukisa emsebenzini wakho wesikhungo sokubhala
  • Umthelela onawo kubabhali kanye/noma emphakathini wakho

INDLELA YOKWAHLULELA

  • Umfakisicelo uzichaza kahle kangakanani izinjongo zakhe zesikhathi esifushane ezinemininingwane eminingi.
  • Umfakisicelo uzichaza kahle kangakanani izinjongo zakhe zesikhathi eside ezinemininingwane.
  • Amandla abo okuba umholi wakusasa emkhakheni wesikhungo sokubhala.

Izicelo kumele zifike ngoMeyi 25, 2023. Owinile uzomenyezelwa eNgqungqutheleni ye-IWCA yango-2023 e-Baltimore. Imibuzo mayelana nomklomelo noma inqubo yokufaka isicelo kufanele ithunyelwe kuSihlalo Wemiklomelo Ye-IWCA, u-Rachel Azima (razima2@unl.edu) kanye noChessie Alberti (chessiealberti@gmail.com).