Imiklomelo ye-Athikili Evelele ye-IWCA inikezwa minyaka yonke futhi ibona umsebenzi obalulekile emkhakheni wezifundo zesikhungo sokubhala. Amalungu omphakathi Wesikhungo Sokubhala amenywa ukuthi aqoke izindatshana noma abhukhe izahluko Zomklomelo Wesihloko Esivelele Se-IWCA.

I-athikili ekhethiwe kufanele ibe ishicilelwe phakathi nonyaka wekhalenda odlule. Yomibili imisebenzi ebhalwe ngabanye kanye nebhalwe ngokuhlanganyela, osolwazi kunoma yisiphi isigaba somsebenzi wabo wezemfundo, eshicilelwe ngokuphrinta noma ngendlela yedijithali, bayawufanelekela lo mklomelo. Ukuziphakamisa akwamukeleki, futhi umqoki ngamunye angaletha igama elilodwa kuphela; amajenali angakhetha kuphela ukushicilelwa okukodwa kujenali yawo ukuze aqokwe ngomjikelezo ngamunye womklomelo. 

 Ukuqokwa kuhlanganisa incwadi noma isitatimende esinamagama angeqi kwangu-400 esichaza ukuthi umsebenzi oqokiwe uhlangabezana kanjani nemibandela yomklomelo engezansi kanye nekhophi yedijithali yesihloko esiqokiwe. Wonke ama-athikili azohlolwa kusetshenziswa indlela yokunquma efanayo.

I-athikili kufanele:

  • Yenza umnikelo obalulekile kumfundaze kanye nocwaningo ngezikhungo zokubhala.
  • Bhekisa inkinga eyodwa noma eziningi zentshisekelo yesikhathi eside kubaphathi besikhungo sokubhala, theorists, kanye nabasebenza.
  • Xoxa ngamathiyori, izinqubo, izinqubomgomo, noma ulwazi olunikela ekuqondeni okucebile komsebenzi wesikhungo sokubhala.
  • Khombisa ukuzwela kuzimo ezitholakale lapho kusebenza khona izikhungo zokubhala.
  • Khombisa izimfanelo zokubhala okuphoqayo futhi okunenjongo.
  • Khonza njengommeleli oqinile wezifundo kanye nocwaningo ezikhungweni zokubhala.

Sikhuthaza osolwazi bezikhungo zokubhala kanye nabasebenzi kuwo wonke amazinga ukuthi baqoke imisebenzi abayithole inomthelela.