Leli khasi linikezelwe ekwabelaneni ngedatha yesikhungo sokubhala. Uma ungathanda ukuthi sixhumanise nedathasethi yakho noma ikhosombe, sicela ugcwalise ifomu ezansi ekhasini. Qiniseka ukuthi umlayezo wakho uhlanganisa incazelo yedathasethi, iwebhusayithi noma i-URL lapho ingafinyelelwa khona, nesihloko sayo.