Izitatimende Zesikhundla se-IWCA ziveza izikhundla ezihlolwe yibhodi le-IWCA futhi zaqinisekiswa ubulungu bayo. Izinqubo zamanje zokwenza isitatimende sesikhundla zingatholakala kufayela le- Imithetho yedolobha ye-IWCA:

Izitatimende Zesikhundla

a. Umsebenzi Wezitatimende ZesikhundlaIzitatimende zesimo se-IWCA ziqinisekisa amanani ahlukahlukene enhlangano futhi zinikeza umkhombandlela ezindabeni zamanje ezihambisana nezwe eliyinkimbinkimbi lezikhungo zokubhala umsebenzi kanye nezifundo zokubhala zesikhungo.

b. Inqubo Yenqubo: Isitatimende sesikhundla se-IWCA sihlinzeka ngenqubo engaguquguquki futhi esobala nokuqinisekisa ukuthi izitatimende zesikhundla zihlala zinamandla, zisebenza njengamanje, futhi zisebenza.

c. Ngubani OngaphakamisaIziphakamiso zezitatimende zesikhundla zingavela ekomidini eligunyazwe yibhodi noma kumalungu e-IWCA. Ngokufanelekile, izitatimende zesikhundla zizobandakanya ukwakhiwa kokuvumelana noma indlela yokubambisana. Isibonelo, izitatimende zesikhundla zingafaka amasiginesha avela kubantu abaningi abamele ukwehluka kwenhlangano ngobunikazi noma isifunda.

d. Imihlahlandlela Yezitatimende ZesikhundlaIsitatimende sesikhundla sizo:

1. Khomba izethameli nenhloso

2. Faka nezizathu

3. Cacisa, uthuthukise futhi ube nolwazi

e. Inqubo YokuhambisaIzitatimende zezikhundla eziphakanyisiwe zethulwa nge-imeyili kwiKomidi loMthethosisekelo kanye Nemithetho kaMasipala. Okusalungiswa okuningi kungadingeka ngaphambi kokuthi isitatimende sethulwe kwiBhodi le-IWCA ukuze sibuyekezwe.

f. Inqubo yokuvumaIzitatimende zesikhundla zizokwethulwa eBhodini yiKomithethosisekelo kanye neMithetho kaMasipala bese zivunywa iningi lamalungu ebhodi lokuvota. Ngokuvunywa kweBhodi, isitatimende sesikhundla sizobe sesethulwa ebulungwini ukuze sigunyazwe ngamavoti amaningi angu-2/3 avotelwe.

g: Inqubo Eqhubekayo Yokubuyekeza Nokubukeza: Ukuqinisekisa ukuthi izitatimende zesikhundla ezamanje futhi zimelela izindlela ezihamba phambili, izitatimende zesimo zizobuyekezwa okungenani njalo ngonyaka, zivuselelwe, zivuselelwe, noma zifakwe kungobo yomlando, njengoba kubonakale kufanele ibhodi. Izitatimende ezifakwe kungobo yomlando zizohlala zitholakala kuwebhusayithi ye-IWCA. Ukubukeza izitatimende kuzobandakanya imibono yababambiqhaza kanye namalungu ahambisana ngqo nezitatimende.

h: Inqubo yokuthumela: Uma sekuvunyelwe yibhodi, izitatimende zesikhundla zizothunyelwa kuwebhusayithi ye-IWCA. Zingashicilelwa nakumajenali e-IWCA.

Izitatimende Zamanje ze-IWCA kanye Nemibhalo Ehlobene