I-International Writing Centres Association, a UMkhandlu Kazwelonke Wabafundisi BesiNgisi ukusebenzisana okusungulwe ngo-1983, kukhuthaza ukuthuthukiswa kwabaqondisi besikhungo sokubhala, abafundisi, nabasebenzi ngokuxhasa imihlangano, ukushicilelwa, neminye imisebenzi yobungcweti; ngokukhuthaza imifundaze exhunywe ezinkambeni ezihlobene nezikhungo zokubhala; nangokuhlinzeka ngesithangami samazwe omhlaba sokubhalela izikhungo ezikhathazayo.