I-TPR ungumbhalo we-inthanethi ogcwele, ovulekile ukufinyelela, owokusetshenziswa kwezilimi eziningi nowezilimi eziningi wokugqugquzela ukufundiswa kwabafundi ngabathweswe iziqu, abenza iziqu zabafundi, kanye nabasebenza ezikoleni zamabanga aphezulu nabahlanganyeli babo.

 

 

Umhleli: UNikki Caswell
Xhumana ne- I-TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
I-TPR kuwebhu: thepeerreview-iwca.org

Ukubuyekezwa Kontanga iwushicilelo oluxhaswe yi-IWCA.