အကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုသည် ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ဆုRachel ကိုဆက်သွယ်ပါ။ azima (ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ဆုများဥက္ကChair္ဌ)

အကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုသည် အသင်းဝင်များနှင့်ပိုက်ဆံ, အဆက်အသွယ် Holly Ryan (IWCA ဘဏ္asာရေးမှူး) ။

ဘို့ အခြားမေးခွန်းများသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ရှယ်ရီ Wynn Perdue (IWCA ဥက္ကPresident္ဌ)